Historia

Karamzinin koti ja koulu ry on perustettu 30.11.1994 edistämään ja tukemaan koteja ja koulua yhteisessä pyrkimyksessä luoda lapsillemme hyvä oppimis- ja kasvatusympäristö sekä edistämään heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys toimii yhteistyöelimenä Karamzinin koulun ja vanhempien välillä.

Toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yleiseksi toimintalinjaksi hyväksyttyyn periaatteeseen; koota vanhempien voimavarat ja yhteisöllisen toiminnan kautta pyrkiä turvaamaan positiivinen ja turvallinen kasvuympäristö koulun oppilaille.