Leikkivät ketut koulun ruokalassa.

Yhdistyksen lyhyt esittely 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tuemme koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristöä, sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistyksen pyrkimyksenä on tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, sekä toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.  Pidämme tärkeänä oppilaiden vanhempien keskinäistä keskusteluyhteyttä sekä avointa kommunikaatiota kotien ja koulun välillä, sillä se lisää oppilaiden hyvinvointia. Toiminnassamme keskiössä on myös oppilaiden yhteisöllisyyden tukeminen. 

Yhdistys ei tuota voittoa, vaan myyntituoteilla, tapahtumissa ja muissa tempauksissa kerätty raha käytetään oppilaiden ja koulun toiminnan hyväksi. Yhdistys maksaa vuosittain mm. oppilaille jaettavat stipendit ja hymypatsaat. 

Karamzinin koti- ja kouluyhdistyksellä on myös oma Facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/171360712890079/

Pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu tällä sivustolla. Lähetämme  tietoa myös sähköpostilla luokan yhteyshenkilöiden kautta. Mikäli et ole saanut lukuvuoden aikana yhtään sähköpostia luokkasi yhteyshenkilöltä, niin otathan yhteyttä karamzin.kk@gmail.com.

Yhdistyksemme on 
Suomen Vanhempainliiton jäsen. 

Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö.