Discon järjestäminen Karamzinin koululla

Karamzinin koulussa järjestetään tyypillisesti yksi disco syyskaudella ja kaksi discoa kevätkaudella yhteisesti sovitun vuorokalenterin mukaisesti. Disco järjestetään koulun tiloissa ja siihen voivat osallistua vain Karamzinin koulun oppilaat. Kysymyksessä on tapahtuma, jossa tulee ehdottomasti noudattaa koulun turvallisuusohjeita lasten ja muiden tilassa olevien aikuisten turvallisuuden varmistamiseksi. Palkintoja ja  ohjemanumeroita miettiessä tulee aikuisten aina pohtia, voiko niistä aiheutua vaaratilanteita.  Koulun turvallisuusohjeistuksen saa pyynnöstä koulun rehtorilta.


Discon järjestävän luokan opettaja osallistuu discoiltaan ja ohjeistaa luokan oppilaita ja vanhempia koulun tiloista ja niiden käytöstä. Opettaja myös varaa koulun liikuntasalin discoa varten koulusihteeriltä.


Koulun disco voi tuntua järjestelyjen osalta työläältä, mutta on  varainkeruumuodoista yksi tuottavimmista ja tuottaa usein paitsi rahaa, myös paljon iloa niin discoon osallistuville lapsille, kuin mukana olleille vanhempivalvojille. Muistat varmaan koulun discon hitaat? Jos kyllä, et todennäköisesti ole käynyt alakoulua 2020-luvulla. Nimittäin tämän päivän discon suurimmat hitit ovat erilaiset kisailut ja niistä jaettavat (herkku)palkinnot!


Olemme laatineet discon järjestämisen tueksi erillisen ohjeistuksen, jonka saa pyydettäessä vanhempainyhdistykseltä. Ohjeistus on excel-muodossa, ja siihen on kerätty kaikki mahdollinen tieto onnistuneen discon järjestämiseen. Mitkä  buffettuotteet myyvät eniten? Miten välttää jonot? Miten lipunmyynti organisoidaan? Miten ohjelma rakentuu, entäs kuka vastaa musiikista ja miten
kappaleet kannattaa valita? Vanhempainyhdistys kannustaa luokkia järjestämään koulun tiloissa yhden koulun suosituimmista tapahtumista ja samalla keräämään varoja leirikoulua varten.