Leirikouluun vai ei?

Nyt kun leirikoulun perusperiaatteet ovat selvät, olette huomattavasti valmiimpia tekemään päätöksen leirikouluprojektiin ryhtymiseksi! Yleensä kaikki kannattavat lämpimästi leirikouluun osallistumista, mutta harvempi on valmis tekemään vapaaehtoistyötä leirikoulun eteen varainkeruun  muodossa. Onnistuneissa Karamzinin koulun leirikouluprojekteissa luokan sisäinen  aktiivisuusprosentti ei ole koskaan ollut täydet 100 %, mutta aktiivisuus ei myöskään ole ollut vain  10 %. Toisin sanoen, jos 28 oppilaan luokan vanhempien joukosta löytyy esimerkiksi 10 leirikoulutoimikuntaan sitoutuvaa vanhempaa, todennäköisyys onnistuneeseen lopputulokseen on hyvä. Lisäksi on tärkeä huomioida, että leirikoulu vaatii vanhemmilta erilaisia rooleja. Toiset voivat  olla aktiivisia varainkeruussa, toiset ottavat valvontavastuuta varsinaisen leirikoulun aikana.  

Yhteistyö opettajan kanssa on tärkein elementti leirikouluprojektissa. Opettajalla on päätäntävalta  leirikoulun järjestämisestä ja hän kantaa vastuun leirikoulun onnistumisesta. Keskustelkaa  opettajan  kanssa hänen toiveistaan, olisiko leirikoulu mahdollinen ja jos kyllä, missä laajuudessa. Leirikoulu  on parhaimmillaan erinomainen osoitus kodin ja koulun yhteistyöstä!