Leirikoulun ABC

Teksti pohjautuu vanhemman kokemuksiin leirikoulusta ja mitä kaikkea  tapahtui, ennen kuin luokka oli valmis lähtemään leirikouluun syksyllä 2022. Tekstin on kirjoittanut Minna Ojanperä yhteistyössä Karamzinin koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. 

Leirikoulu on yhden tai useamman päivän kestoinen matka tai retki, jossa opetus tapahtuu normaalista koulutyöstä poiketen koulun ulkopuolella. Opettaja, luokka ja vanhemmat suunnittelevat leirikoulua yhdessä. Leirikoulun käsite voidaan määritellä laajasti, mutta yleensä leirikoulu kestää 2-5 päivää. Leirikoulu on yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat yhteen. Leirikoulussa opitaan konkreettisesti monia koulussa käsiteltäviä asioita, mutta ennen kaikkea sosiaalisia taitoja ja yhdessä oloa.

Leirikoulu on monille oppilaille koko kouluajan ikimuistoisin tapahtuma, ja sen järjestäminen on lämpimästi suositeltavaa! On kuitenkin hyvä olla tietoinen muutamista perusasioista ennen leirikouluprojektiin ryhtymistä. Olemme koonneet tähän sivustoon hyödyllisiä vinkkejä leirikoulun järjestämistä varten. 


Leirikoulua koskevat ohjeet ja säännöt


Leirikoulun järjestämisessä noudatetaan Espoon perusopetuksen leirikouluohjetta (29.10.2018), jonka saatte pyydettäessä koululta. Ohjeeseen on koottu leirikoulua
koskevat säännöt keskeisistä leirikoulua koskevista asioita kuten leirikouluun osallistumisesta, kuljetuksesta ja kustannuksista, varainkeruusta, vastuusta ja vakuutuksista. Perehtykää luokassa ohjeeseen, kun ryhdytte suunnittelemaan leirikouluprojektia. 

On tärkeä ymmärtää, että leirikoulun järjestäminen ja siihen osallistuminen perustuvat oppilaiden ja opettajan osalta vapaaehtoisuuteen. Opettajalla on päätäntävalta leirikoulun järjestämisestä ja siihen  osallistumisesta. Oppilasta ei voi velvoittaa lähtemään mukaan leirikouluun, vaan hänelle  järjestetään sen aikana opetussuunnitelman mukaista toimintaa omassa koulussa. 

Varainkeruussa noudatetaan perustuslakiin kirjattua oikeutta maksuttomaan perusopetukseen.  Opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ei saa aiheutua oppilaille kustannuksia. Leirikouluja voidaan tukea oppilaiden ja vanhempien yhteisesti keräämillä varoilla, mutta varainkeruuseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Jokainen luokan oppilas on oikeutettu osallistumaan  leirikouluun, olivat hän tai hänen huoltajansa osallistuneet leirikoulun varainkeruuseen tai ei.  

Varainkeruu siis perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki kerättävät varat ovat jokaiselle luokkalaiselle yhteisesti kuuluvaa omaisuutta riippumatta lapsen tai lapsen perheen panostuksesta varainkeruuseen. Jos luokalle tulee kesken leirikouluprojektin uusi oppilas, hänellä on oikeus osallistua leirikouluun ja päästä kohtuullisuuden nimissä osalliseksi yhteisesti kerättyihin varoihin.

Ennen leirikoulua jokaisen mukaan lähtevän oppilaan huoltajat allekirjoittavat erillisen  suostumuslomakkeen, jossa oppilas sitoutuu leirikoulua koskevien sääntöjen noudattamiseen ja  hänelle myönnetään lupa osallistua leirikouluun. Tämän lisäksi leirikoulua varten tulee laatia koulun johtokunnalle virallinen hakemus. Leirikoulukohteen kanssa laaditaan virallinen sopimus palvelun tuottamisesta Espoon kaupungin mallisopimuksen mukaisesti.


Suomen leirikouluyhdistys - sivuilta löydät kattavasti tietoa leirikouluun lähtemisestä, kaikkien jäsenkeskusten yhteystiedot sekä ideoita leirikouluun.